עץ החיים 55 ס"מ חריטת הספירות

SKU: 1
333.00 NIS

מהר, ישנם רק2מוצר שנותרו!

כמות:

אורך-55 סמ

 צבע-עץ

חומר - עץ צפצפה

"דע, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל, אלא הכול היה מלא אור האין סוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכול היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף".ספר עץ החיים פרק א'

עץ החיים הינו ככל כל העולמות , הרוחניים וגשמיים. עץ החיים מכיל עשרה ספירות ועשרים שתיים אותיות, שלושים ושתיים פליאות אור אין סוף. שלושים ושתיים= לב

עץ החיים מכיל את אריך אנפין , ספירות כתר, חוכמה ובינה, אשר הינם עולמות רוחניים אשר לא נתפסים בתופעה הגשמית. זעיר אנפין הוא ספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות אשר הינם כלל העולמות הגשמיים.חוק עץ החיים מתפקד כגנום לבריאה כולה, חוק יסוד שאף מערכות שמש, אטומים וקוונטים פועלים לפיו

עץ החיים נולד מתוך אור האינסוף בשלמותו והבריאה בתוכו, כאשר עשר העולמות שבו פועלים בין היתר כפילטרים לעצמת אור האינסוף לאפשר התקיימות החיים בעולמות הגשמיים.הנוכחות של סמל הקמע של עץ החיים במרחב, מעצימה ביטחון ומודעות שפע ומעניקה הגנה ועוצמה; מקודשת 

כתר- אור אינסוף משכן האלוהים

חכמה – המחשבה האלוהית,אור אינסוף אשר עדין במצבו הגולמי האלו

בינה - יכולת הכלה ראשונה לאור האינסוף ובסיס לעולם הגשמי

חסד- שפע אלוהי כחוויות אהבה ונתינה ללא תנאי

גבורה - הגבלת שפע החסד לפי דרישות חוקי הבריאה ויצירת כלים שונים לקבלת האור. בבני אדם , הספירה מורגשת כביקורת והגבלה

תפארת - משכן החמלה ומקום השוויון בין חסד וגבורה. ממוקמת בקו האמצע עם הזנה ישירה מספירת הכתר, תפארת מאירה אמת ואור חכמה אשר מאפשרים הזנה הרמונית לעולמות התחתונים ממנה

 נצח - שער שבו תפיסת הזמן והמרחב וחוקיו נולדים. בבני אדם , הספירה מייצגת את יכולת ההתמדה וההתמסרות שלנו

הוד - מקום יצירת החומר והמימד הפיזי. באדם, הינו מקום המדידה שבו לאיכותם של נבראים לפי חושיו הפיזיים

יסוד - הגשר בין עולם הרצון לעולם העשייה

מלכות - עולם העשייה בו הכול מקבל צורה גשמית